Đại lý Honda Ôtô Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên thực hiện đóng góp xã hội hướng tới chiến dịch phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, chiều ngày 16/08/2021, Ban lãnh đạo Đại lý Honda Ôtô Vĩnh Phúc-Vĩnh Yên đã trao tặng Sở Y Tế Vĩnh Phúc số tiền mặt trị giá 20 triệu đồng, dành cho công tác phòng chống dịch covid-19. Đại lý Honda Ôtô Vĩnh Phúc-Vĩnh Yên tin tưởng rằng, với hoạt động chia sẻ này sẽ chung tay cùng chính quyền và người dân, cùng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.
Bài viết liên quan