Hiển thị tất cả 4 kết quả

Giá từ: 998,000,000 

• Ưu đãi 100% thuế trước bạ • Tặng gói phụ kiện giá trị • Hỗ trợ: - Bảo hiểm - Trả góp cố định lãi suất - Thủ tục đăng ký - Hỗ trợ giao xe  

Giá từ: 1,048,000,000 

• Giảm trực tiếp tiền mặt • Tặng gói phụ kiện giá trị • Hỗ trợ: - Bảo hiểm - Trả góp cố định lãi suất - Thủ tục đăng ký - Bảo dưỡng, đồng sơn  

Giá từ: 1,118,000,000 

• Giảm trực tiếp tiền mặt • Tặng gói phụ kiện giá trị • Hỗ trợ: - Bảo hiểm - Trả góp cố định lãi suất - Thủ tục đăng ký - Bảo dưỡng, đồng sơn  

Giá từ: 1,138,000,000 

• Giảm trực tiếp tiền mặt • Tặng gói phụ kiện giá trị • Hỗ trợ: – Bảo hiểm – Trả góp cố định lãi suất – Thủ tục đăng ký – Bảo dưỡng, đồng sơn